مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های دلبستگی(فصل دوم) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های دلبستگی(فصل دوم) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های دلبستگی(فصل دوم) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی های فایل

– 17 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

– در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

– منبع نویسی شده به شیوه APA(تمام منابع موجود هستند).

– منابع بخش مبانی از 1395 به قبل و بخش پیشینه از 2016 به قبل

– شامل 17صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفید

 - پاورقی ها رعایت شده است.